Loading...

štvrtok 21. októbra 2010

Bude Google prekladať aj poéziu ?

Asi poznáte Google Translator - Slovník od Google , ja osobne ho používam napr. na preklad slovenčina - čeština, ale aj slovenčina angličtina.
Samozrejem je to preklad viac-menej strojový a jazyky ktoré používam sú si viac-menej príbuzné.
Ale viem že preklady napr. z japončiny alebo čínštiny a pod. sú nepoužiteľné.
Klasika. rôzne frázy, teda slovné spojenia založené na znalosti nejakej kultúry , histórie atď, ktoré je možné preložiť len priložením obsiahleho článku ala Wikipédia , nie je možné preložiť pár slovami do iného jazyka.
Google si ale uvedomuje tento problém, a preto začína s pokusmi prekladať poéziu !
Je to asi beh na veľmi dlhú trať, ale Google má minimálne dosť prostriedkov, textov , a dúfajme aj znalostných inžinierov ktorí .. no veď uvidíme.