Zúčastnilo sa rôznorodé spektrum návštevíkov aj prezentátorov, od “hard core” programátorov,  administrátorov, managerov, marketingových pracovníkov, cez študentov a rôznych IT freelancerov / “na voľnej nohe “.
Takže "k veci":

Čo je to cloud computing ?
Je to ako nahradiť mini elektrárne ktoré má každý pri dome/fabrike, veľkými elektrárňami a rozvodnými sieťami.
Načo je cloud computing
Napríklad aby nedošlo k výpadku IT služieb preťažením tak ako v prípade marca tohto roka - IT systém daňového riaditeľstva nezvládol nápor daňových poplatníkov krátko pred termínom podania daňového priznania. V prípade využitia cloud computingu by daný systém mohol dynamicky zažiadať a využiť oveľa väčšie množstvo serverov a ďaľšej infraštruktúry.
Od koho cloud computing ?
Existujú open source a komerčné  riešenia pre postavenie vlastného cloudu, a samozrejme komerční poskytovatelia ako napr. Amazon EC2, Microsoft Windows Azure , Google App Engine a ďaľší.
Pre koho je cloud computing ?
Pre kohokoľvek :-)
Od jednotlivého používateľa Gmail-u alebo HotMail-u, až po korporácie.

Zo spekra zúčastených je potrebné spomenúť programátorov z firmy RedHat, a ktorí boli navyše zo Slovenska. Áno aj slovenskí programátori sa aktívne podieľajú na vývoji najmodernejších technológii pre cloud computing, a možno môžete rozšíriť ich rady práve Vy :-)
A samozrejme treba spomenúť aj najvyšie možné zastúpenie z firmy Microsoft Slovenská republika - zúčastnil sa priamo generálny riaditeľ pán Peter Čerešník

Bolo to prvé stretnutie, a preto sa mu nevyhli rôzne menšie “zádrhele” ako napr. internetové pripojenie bez záložného spojenia (čo je nap. základná požiadavka na použitie cloud computingu), alebo nedostatok elektrických zásuviek pre notebooky, a hlavne neúčasť - neprezentovanie ponúk veľkých firiem.

Dúfajme že  na ďaľších cloudcamp.sk stretnutiach bude prezentovaná aj téma cloud computing security, a hlavne téma ktorá zaujíma bežného zákazníka najviac, a to ekonomika, teda spôsob riadenia nákladov a vyhodnocovanie ziskov prí použití cloud computing-u.

A ak by ste si chceli vyskúšať cloud computing hneď teraz, skúste napr. Gmail, Google Docs, alebo Google Apps, alebo Microsoft Windows Live.
Prípadne si pozrite priamo komerčné riešenia ako Microsoft BPOS, Google Apps Enterprise alebo LotusLive .


Martin Gašparovič
http://svetgoogle.blogspot.com/

P.S.: Postupne pribúdajú na cloudcamp.sk aj jednotlivé prezentácie - “slajdy”